लोकसेवाले ७६९ जना खरिदार माग्यो, हेर्नुहोस् सम्पूर्ण विज्ञापन

0
792

लोकसेवा आयोले विभिन जिल्लाहरुमा खरिदार  पदको लागी ७६९ जना कमचारी मागेको छ , हेर्नुहोस् सम्पूर्ण विज्ञापन

एक उत्तर छोड्न